lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Rektors blogg: "Vi måste ömsesidigt förstå varandras behov och uppdrag"

2017-03-09

Samverkan – på vems villkor? Det frågar sig LTH:s rektor Viktor Öwall i sin senaste bloggpost. När universitet och näringsliv arbetar tillsammans måste det från bådas håll finnas förståelse av den andra partens behov och uppdrag.

"Akademin måste ta hänsyn till näringslivets behov av att skydda och utnyttja resultaten, men näringslivet måste samtidigt ta hänsyn till akademins behov av att publicera och göra sina resultat offentliga", skriver LTH:s rektor Viktor Öwall.

Läs hela bloggtexten här:

http://www.lth.se/nyheter-och-press/rektorsbloggen/article/samverkan-paa-vems-villkor/