lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Rektors blogg: Tillsammans för industrinytta

2018-05-09

Då står det klart att Lunds universitet kommer att ansluta som så kallad core partner till den nationella plattformen Treesearch [http://www.treesearch.se/], en kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och specialkemikalier från skogsråvara. LTH:s del kommer att ledas av docent Ola Wallberg.

När jag hörde talas om Treesearch var min första tanke att vi inte har mycket skogsrelaterad forskning att tala om vid Lunds universitet. Men ack som jag misstog mig (är frestad att skylla på min bakgrund inom mikroelektronik). Nu förstår jag att vi har en hel del forskning kring den för svensk industri så viktiga råvaran skog, och att vi är ”stora” när vi går samman med olika intressenter och fakulteter.

Läs hela Viktor Öwalls blogginlägg