lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Rektors blogg: Arkitektskolan 50 år

 

Arkitektskolan 50 år (tal vid jubileet 5 oktober)
LTH fyllde 50 år 2011. Efter det har jubileerna avlöst varandra i tät följd. Det började med F (fysik) och slutar med K nästa år i ordningen F–E-M-V-A-K. Men i år är det Arkitekterna som jubilerar.

När man säger FEMVAK så verkar det som att arkitektutbildningen är en utbildning som alla andra. Men så är det inte. När vi förnyade vår utbildningsorganisation 2009 gjorde vi skillnad på de vanliga civilingenjörsprogrammen och de konstnärliga utbildningarna. Då skapade vi även formellt Arkitektskolan och Industridesignhögskolan. Båda företräds av varsin skolchef. Varför var detta viktigt?  Det finns flera skäl. En Arkitektskola har en egen identitet både nationellt och internationellt. Det finns arkitektstudenter och lärare som söker sig till vissa skolor som är speciellt intressanta för dem. Olika skolor skapar egna profiler. Här har skolchefen en stor betydelse men också den atmosfär och det arbetsklimat som erbjuds. Beroende på omständigheterna har man förmånen att kunna använda den identitet som för ögonblicket passar bäst: Lunds universitet, LTH eller Arkitektskolan.