lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Rektor och prorektor omvalda och utsedda av universitetet

2017-10-20

I slutet av september hölls val av rektor/dekan, prorektor/prodekan och styrelse för LTH 2017. Valresultatet lämnas över till rektor för Lunds universitet som nu utsett Viktor Öwall och Annika Mårtennsson för en ny mandatperiod.

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet är det Lunds universitets rektor som fattar beslut om dekan och prodekan för LTH efter förslag genom val, samt även externa ledamöter i fakultetsstyrelsen efter valberedningens förslag.

Val vid LTH har genomförts och utifrån valresultatet har förslag till dekan, prodekan, externa ledamöter inkommit till rektor. Universitetet beslutar att för LTH för perioden 2018-01-01 - 2020-12-31 utse:

Professor Viktor Öwall till dekan

Professor Annika Mårtensson till prodekan

Styrelseproffs Charlotta Falvin, till extern ledamot tillika ordförande i fakultetsstyrelsen för LTH

Styrelseordförande Anders Berglund, Infrasight Lab AB till extern ledamot

VD Jerry Bengtson, AB Tetra Pak, till extern ledamot i fakultetsstyrelsen

Dekan och prodekan vid LTH får titulera sig rektor respektive prorektor enligt beslut av rektor vid Lunds universitet 2013-06-20 (dnr LS 2013/302).

Valprotokoll