lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

"Positiv trend kan skönjas för den globala förmågan att hantera risker och katastrofer"

2017-03-06

Framtidens risk- och katastrofhantering är i fokus för symposiet "Disasters Evermore?".

År 2017 märks hoppfulla tecken runtom i världen när det gäller förmågan att förebygga och hantera katastrofer, säger LTH-professorn Mo Hamza. Han är en av talarna när framstående forskare och företrädare för internationella organisationer tisdag den 7 mars samlas i Lund för att diskutera utmaningar och lösningar i fråga om risker och katastrofer – idag och i framtiden.

När det gäller den globala förmågan att hantera risker och katastrofer finns det – trots oroande klimatförändringar och en våg av populism – skäl för hopp och optimism inför framtiden, menar Mo Hamza, professor vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid LTH, Lunds Tekniska Högskola.

– Under ett och samma år, 2015, skrev de flesta länderna i världen under både FN:s ramverk för riskbegränsning i Sendai och klimatavtalet i Paris. Detta är viktiga milstolpar för det internationella samfundet, efter flera decenniers arbete, säger Mo Hamza.

Inriktningen på förnybar energi, utsläppsbegränsningar och avfall nu allmänt omfattad och blir allt starkare i såväl nord som syd.

Detta bådar enligt Mo Hamza gott när det gäller förebyggandet av mänskligt lidande i spåren av olika typer av katastrofer.

– Ansträngningarna för att mildra katastrofer och extrema händelser, och att göra anpassningar till klimatförändringarna, är allt vanligare inslag i nationell politik. Samtidigt finns en ökande medvetenhet i många länder om de faktorer som gör systemen för människor, infrastruktur och miljö sårbara. Till detta kommer ett alltmer upplyst och ansvarstagande näringsliv.

År 2017 märks en positiv trend sett över de senaste årtiondena, där fler länder blivit eller är på väg att bli medelinkomstländer.

– De länder som lyft sig ur fattigdom har väsentligt förbättrat sin kapacitet att förebygga och hantera katastrofer. Framöver blir det än fler länder som kan ta eget, stort ansvar för risk- och katastrofhantering, säger professor Mo Hamza som också modererar tisdagens symposium.

Välkommen att delta i symposiet, ännu finns det platser kvar!

 

Streaming av symposiet den 7 mars

Disasters Evermore? Past, Present and Future Risk in an Uncertain World sker på engelska i Universitetshusets aula kl 15.00–18.00 och är en del i firandet av Lunds universitets 350-årsjubileum.

Symposiet kommer att livestreamas och vara tillgängligt i efterhand på Lunds universitets youtubekanal, se: http://www.lu.se/event/disasters-past-present-and-future-risk-in-an-uncertain-worldPROGRAMME


Welcome and Introduction

Professor Mo Hamza, Professor, Division of Risk Management and Societal Safety, Lund University


National and international perspectives

How has the international system, particularly the UN, responded to the changing nature of risk, what are we learning, and what progress have we made so far? – Margareta Wahlström, former Special Representative of the UN Secretary-General for Disaster Risk Reduction

Have national systems changed and adapted to the changing risks we have to deal with both at home and abroad? If so how? And what else do we need to be aware of regarding the challenges ahead? – Sara Myrdal, Head of EU and International Affairs, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)

What are the security uncertainties we need to understand better? What might the world look like with the rise of populism, changing nature of conflict, etc.? And where do we go from here? – Dan Smith, Director, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)


Academic evidence and current thinking

Risk to critical infrastructure and technical systems – Professor Henrik Tehler, Division of Risk Management and Societal Safety, Lund University

Risk to human and societal systems – Reader Johan Bergström, Division of Risk Management and Societal Safety, Lund University

Risk to environmental, livelihoods and eco-systems – Professor Emily Boyd, Lund University Centre for Sustainability Studies


Panel Discussion

The speakers will engage in a panel discussion on how to bridge the gaps between theory and practice. The panel will field questions from the audience.