lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nytt test ska allergisäkra produkter

2017-05-29

Malin Lindstedts forskning kan leda till bättre allergi-koll på kosmetika, färg, rengöring och andra produkter.

Forskare har utvecklat ett test som inte bara visar om en kemikalie är allergiframkallande, utan också hur stark den allergiska effekten är, vilket möjliggör bättre gränsvärden än idag. Idag är detta inte möjligt utan djurförsök.

Resultatet publiceras i tidskriften Altex.

Idag finns stor okunskap om hur kemikalier runtomkring oss påverkar vår hälsa och miljö, anser EU som därför succesivt skärpt lagstiftningen de senaste åren. Företag och tillverkningsindustri måste nu visa att de har betydligt bättre koll på hela 30 000 kemikalier samtidigt som djurförsöken ska bli färre. Utöver att kemikalier måste allergitestas, behöver man också ta reda på hur kraftigt allergiframkallande de är.  Ett nytt test blir en välkommen nyhet för dem som berörs av förändringen.

– Vi måste förhålla oss till att kemikalier finns och behövs i vårt samhälle, precis som naturliga ämnen som också kan göra oss allergiska. Genom att testa deras hälsopåverkande effekter innan de används i kosmetika, färg, rengöring och andra produkter, så kan vi ersätta dem med säkrare substanser och därmed undvika kliniska symptom. Man slipper rätta till efteråt, säger Malin Lindstedt, professor i immunteknologi vid LTH, Lunds universitet och huvudförfattare.

Istället för djurförsök använder sig Malin Lindstedt och hennes forskarkollegor av mänskliga celler som de ”utsätter” för olika kemiska substanser. Med sin genanalys, som de kallar GARDpotency, går det att få reda på hur kroppens immunförsvarsceller reagerar på kemikalierna: kraftigt allergiframkallande, svagt eller inte alls.

– Vi har identifierad 52 biomarkörer som kan förutsäga hur kraftigt ett allergiframkallande ämnens är. Vi kan se hur genuttrycket förändras efter stimulering med det ämne som testas och göra en samlad bedömning.

Hur träffsäkert är testet?

– Vi kunde med hjälp av ett oberoende testdataset förutsäga styrkan med 78 procents säkerhet, säger Malin Lindstedt.

Testet har redan börjat användas i begränsad omfattning. Försäljning sker via ett av universitetets spinoff-bolag.

För forskarna själva är drivkraften att testet ska komma till nytta, men även det etiska – att skona djur – och en grundvetenskaplig nyfikenhet väger tungt.

– Vi vill veta mer vad som triggar allergi på gennivå, säger Malin Lindstedt.

Tillsatser i livsmedel är ett område Malin Lindstedt härnäst vill titta närmare på. Enligt henne vet vi alldeles för lite om tillsatser påverkar genregleringen i våra immunförsvarsceller.

När det gäller djurförsök är det inte endast av etiska skäl som de är mycket vunnet att skippa dem, enligt Malin Lindstedt:

- Vi får ofta frågan ”hur bra är er modell jämfört med musmodellen?” Vi vill inte jämföra oss med modellen, inte bara för att skona djur, utan för att djurmodellerna inte är tillräckligt bra för att förutsäga allergi i människa, säger hon.

Bakgrund: EU:s så kallad REACH-förordning skärper kraven på registrering, utvärdering, tillstånd, begränsningar och användning av kemiska ämnen. Från maj nästa år måste exempelvis kemikalier som importeras eller tillverkas inom EES-området registreras. Sedan 2013 får kosmetika inte allergitestas på djur. Lagstiftningen kräver att kemikalier som klassats som allergiframkallande också måste potensbestämmas. Lundaforskarnas test har börjat användas i begränsad skala. Något annat, motsvarande test finns inte idag. Det är dock ännu inte validerat av OECD vilket måste ske innan det fullt ut kan börja användas av kemikalieproducenter.

Kristina Lindgärde