lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nya regler för personuppgifter 25 maj

2018-05-14

Den 25 maj 2018 ersätter den nya dataskyddsförordningen (DSF) personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen är det svenska namnet på EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet är att stärka rätten till privatliv och anpassa lagstiftningen om hantering av personuppgifter till det digitala samhället. Ett annat syfte är att harmonisera EU-lagstiftningen inom området och därmed underlätta flödet av information inom unionen.

De nya reglerna tydliggör och ställer högre krav på Lunds universitetet vad gäller hanteringen av personuppgifter. För att underlätta anpassningen till den nya lagstiftningen har universitetsledningen initierat projektet ”Hantering av personuppgifter inom Lunds universitet". Projektets syfte är att se över strukturer och rutiner samt anpassa organisationen så att hanteringen av personuppgifter inom universitetet lever upp till lagstiftningens krav.

Lunds universitet har också inrättat en ny tjänst som dataskyddsombud, som Bo-Göran Andersson tillträdde i april, som ska se till att den nya dataskyddsförordningen efterlevs.

Har du frågor? Då går det bra att mejla: dataskyddsombud@lu.se 

Läs mer på medarbetarwebben: GDPR och samtycke från personer på bild och i film

Läs mer på projektets blogg: Projekt för framtida hantering av personuppgifter

Läs mer på Medarbetarwebben: Personuppgifter och informerat samtycke

Läs mer på Datainspektionens webbplats