lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ny vicerektor för Samverkan och Innovation

2017-03-16

Charlotta Johnsson, vicerektor för Samverkan och Innovation.

Charlotta Johnsson, lektor på Institutionen för reglerteknik, har utsetts till ny vicerektor för Samverkan och Innovation på LTH.

 Det känns kul! Jag brinner för innovationsfrågor och har arbetat mycket med det, jag tycker det är viktigt att anlägga ett brett perspektiv, säger Charlotta Johnsson, lektor på Institutionen för reglerteknik och ny vicerektor för Samverkan och Innovation.

Charlotte Johnsson efterträder Annika Olsson som vid årsskifte började som rektor för Campus Helsingborg.

 Det är jätteroligt att Charlotta har tackat ja till detta viktiga uppdrag. Annika Olsson har gjort ett fantastiskt jobb att få fart på detta och nu är det dags att ta det ett steg till. Charlotta har länge varit aktiv i dessa frågor och hon deltog i sitt första ledningsmöte i veckan med stort engagemang. Lotta: Varmt välkommen, säger Viktor Öwall, rektor för LTH.

Innovations- och entreprenörsfrågor har Charlotta Johnsson arbetar mycket med bland annat i sin roll som programansvarig för den avslutande inriktningen på civilingenjörsutbildningen Technology Management som tidigare gavs av LTH och Ekonomihögskolan. Hon har också varit med och startat en informell och öppen grupp på LTH som kallas ”InnoVision” och som träffas med jämna mellanrum för att diskutera innovationsfrågor. 2013-2014 forskade hon på Center for Entrepreneurship and Technology på UC Berkeley i USA, och kontakten med dem har hon behållit sedan dess.

 UC Berkeley jobbar mycket med innovation och entreprenörskap och det var mycket intressant att se hur man jobbar med frågor kring entreprenörsanda och innovationkultur, bland annat uppmuntras en kultur där man vågar chansa och ta risker eftersom man alltid ser det som man lärs sig på vägen som något viktigt, oavsett om man sedan lyckas eller inte i sakfrågan.

Charlotta Johnsson tycker att samverkansuppdraget är viktigt av två anledningar, dels att få ut mer forskning och idéer från forskare och studenter i samhället ,och dels att attrahera alumner, och andra i industrin att återvända till LTH för och att bygga på sina kunskaper i ett livslångt lärande.

 Sedan vill jag jobba ihop med både externa företag och internt med Teknologkåren och institutionerna, det är viktigt att få till ett bra samarbete med studenter och forskare, säger Charlotta Johnsson.

Innan Charlotta Johnsson kom till reglerteknik arbetade hon fyra år på Siemens A&D AS MES som produktansvarig och systemarkitekt. 2012  var hon adjungerad professor på Zhejiang University, Hangzhou i Kina 2012. 2013-2014 var hos gästforskare på UC Berkeley. Charlotta är även aktiv inom internationella standardiseringsorganisationer så som IEC och ISO.

Charlotta Johnssons sida i Lucris