lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ny metod spårar DNA i jord

2017-03-24

Johannes Hedman är en av dem som kommit på hur man kan tvätta fram DNA-spår ur sand, jord och annat nedbrutet organiskt material. Foto: Jenny Leyman

Vi har alla sett det i kriminalfilmerna; hur polisen ”topsar” brottsplatser i jakt på DNA och med förhoppningen att kunna knyta en gärningsman till brottet. Men om sperma, blod eller saliv hamnat i sand, jord och annat nedbrutet organiskt material går polisen bet – i alla fall i verkligheten. Men med en ny metod från LTH och Nationellt Forensiskt Centrum blir analyser nu möjliga.

Johannes Hedman är forskare i teknisk mikrobiologi och en av dem som ligger bakom metoden.

– Polisen har hundar som kan hitta saliv, blod eller sperma utomhus. Om hunden pekar ut ett litet område med exempelvis löv eller pinnar kan polisen topsa och få upp cellerna, men om hunden pekar ut jord eller delvis nedbrutet organiskt material, eller sand, kan går det inte. Här kommer vår metod in, förklarar han.

Förenklat är det som att jorden tvättas med ämnen av samma typ som finns i diskmedel.

– Det räcker med en droppe av exempelvis sperma, saliv eller blod, säger Johannes Hedman.

Tekniken ska nu börja användas i brottsutredningar, främst allvarliga brott såsom grova våldsbrott utomhus, där man inte kunnat få fram DNA  på annat sätt.

I forskargruppen i DNA-analys vid teknisk mikrobiologi ingår även Birgitta Rasmusson, Linda Jansson, Maja Sidstedt, Yasmine Akel och Peter Rådström. Forskningen delfinansieras av Nationellt Forensiskt Centrum.