lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH sluter utbildningsavtal med Beihang University i Beijing

2017-05-12

LTH har tecknat avtal med Beijing University of Aeronautics and Astronautics i Beijing. Foto: Unsplash

Sedan 2009 har 200 civilingenjörsstudenter inom elektro-, data- och informationsteknik deltagit i LTH:s Kinainriktning. Kinainriktningen innefattar drygt en termins studier i kinesiska, Kinas kultur och samhällsliv och en termin av utbildningen, då man läser både kinesiska och teknikkurser, tillbringas vid ett av Kinas fyra bästa universitet.

För att utveckla Kinainriktningen har LTH tecknat avtal om att från 2017 omlokalisera programmet till Beihang University i Beijing. Beihang heter egentligen Beijing University of Aeronautics and Astronautics och är ett av Kinas absolut mest avancerade tekniska universitet inom framtidsområden som autonoma system, avancerade material och inbyggda datorsystem.

Beihang University satsar målmedvetet på internationalisering av både forskning och utbildning, och planerar en Sverigeinriktning vid LTH för sina egna studenter. Lokaliseringen till Beijing ger de svenska studenterna bättre anknytning till svenska företag och möjligheter att bygga personliga nätverk för sin framtida yrkesroll. En ytterligare fördel är att det talas rikskinesiska, mandarin, i Beijing vilket kommer vara positivt för LTH-studenternas språkutveckling.

LTH:s rektor Viktor Öwall skrev på avtalet i april:

- Allt som är bra kan bli bättre. Genom samarbetet med Beihang University kan vi erbjuda studenter från både Lund och Beijing en erfarenhet som inga andra tekniska högskolor har möjlighet till.

Läs mer: http://www.lth.se/utbildning/kinainriktningen/vanliga-fraagor/