lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH på Almedalen

2018-06-29

Flera LTH-forskare brukar medverka i Almedalen, så även i år.

Två av de paneldiskussioner som arrangeras från LTH-håll är:

Trivs jag bäst i öppna landskap? - 4 juli kl 13.45-15.45, Hästgatan 13

Vi sitter i öppna landskap, i gröna miljöer och i aktivitetsbaserade kontor. Vi jobbar hemma, på caféer och på tåget - ibland även på kvällar och helger. Framtidens arbetsplatser präglas av det digitaliserade och gränslösa arbetslivet där vi i hög grad kan styra hur, var och när vi ska arbeta. Med utgångspunkt i Lunds kommuns införande av en aktivitetsbaserad arbetsplats diskuterar panelen det förändrade arbetslivets utmaningar, möjligheter och effekter. Är det förändrade arbetslivet något för alla?
http://www.design.lth.se/almedalen/oppna-landskap/

Hur mår e-hälsan? - 4 juli kl 15.00-16.00, Hästgatan 13

Vi läser vår journal via nätet och får diagnoser ställda av digitala läkare. Vi har hälsoappar och håller full koll på hur vi tränar, sover och mår. Sverige har ambitionen att vara världsbäst på e-hälsa 2025, men hur står det egentligen till med e-hälsan idag?
www.design.lth.se/almedalen/hur-mar-ehalsan/