lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Klimatforskare på plats i Addis Abeba

2017-05-04

Den här veckan samlas 200 klimatexperter från FN:s klimatpanel IPCC i Addis Abeba för att dra upp riktlinjerna för nästa stora klimatrapport som publiceras 2021. Rapporten utvärderar och sammanfattar forskningsläget och blir viktigt beslutsunderlag till världens ledare. Den blir också viktig underlag för förhandlingarna under klimatkonventionen (UNFCCC). En av två svenska forskare som just nu befinner sig på detta så kallade scopingmöte är Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid LTH, Lunds universitet.

Hur är stämningen?
Jag skulle säga att den är målinriktad och konstruktiv. Det underlättar att det finns ett globalt klimatavtal.

Finns beslut ni måste förhålla er till?
Ja, i den arbetsgrupp om utsläppsminskningar där jag deltar är det viktigt att förhålla sig till Parisavtalet, som slår fast tvågradersmålet, men även FN:s utvecklingsmål för 2030.

Vad tror du om innehållet?
Det är för tidigt att säga, men UNFCCC har önskat ett större fokus på lösningar, exempelvis kring utsläppsminskning. Eftersom världen nu skall utvecklas mot nollutsläpp måste det snabbt bli mer verkstad och en uppgift för IPCC är att stötta med kunskap som kan hjälpa till i klimatarbetet.

Verkstad, på vilket sätt?
Utsläppen måste minska fortare än idag. Det handlar om väldigt mycket, bland annat önskar fattiga länder hjälp med anpassning. Det handlar också om teknik, förändringar i konsumtion, politiska beslut och styrning i olika länder, hjälp av finansiering i utvecklingsländer.

Forskningen har generellt en viktig roll i att ta reda på vad exempelvis tvågradersmålet innebär för takten i minskade utsläppen, behoven av ny teknik, synergier och konflikter med hållbar utveckling, eller metoder för hur vi kan utvärdera om vi är på rätt väg.

Kristina Lindgärde

Läs mer här: https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/svenska-experter-medverkar-i-arbetet-med-ipccs-nasta-stora-rapport-1.119812