lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Jubileumskurs: Ultrakorta laserblixtar för att fånga elektroners rörelse

2017-08-28

LTH bjuder in till Jubileumsföreläsning onsdag den 30 augusti: Anne L’Huillier och kommer att tala om ljus, laserljus, laserljuspulser och dess tillämpningar.

Anne L'Huillier är verksam som professor i atomfysik och hennes forskning är inriktad på laserteknik och mycket snabba ljuspulser, så kallad attosekundsfysik där man kan "frysa" så snabba processer som elektroners rörelser och hur en atom ändrar sig till en jon – något som väntas ge nya rön till grundforskningen i fysik.

När en gas av atomer utsätts till ett intensivt laserljus genereras ultrakorta ljuspulser av varaktighet i attosekundområdet. Dessa pulser används som kamerablixtar för att studera ultrasnabba tidsförlopp i atomer och molekyler.

Onsdag den 30 augusti håller professor Anne L'Huillier ett föredrag som kommer att handla om ljus, laserljus, laserljuspulser och dess tillämpningar.

Alla nyfikna från LTH och allmänheten välkomnas till Kårhusets aula kl 19, då det timmeslånga föredraget inleds utan akademisk kvart.

Här kan du läsa mer om Lunds universitets 350-årsjubileum och om Jubileumskursen.

Och här kan du se föredraget i efterhand.