lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

De ska bygga kunskapsbank om hållbar bebyggelse

2017-10-04

Sverige står inför en byggboom. Många bostäder ska byggas och befintliga måste renoveras. Därför är det viktigt att de insatser som behövs görs på rätt sätt. Nationellt Renoveringscentrum, som har sitt säte på LTH, har nu via Svensk Byggtjänst fått i uppdrag av Boverket att samla in och kvalitetssäkra information om hållbar bebyggelse.

 Det uppdrag ger stora möjligheter att skapa ett långsiktigt samarbete mellan näringsliv, samhälle och akademi. Och så ger det så klart olika aktörer bättre förutsättningar för hållbar bebyggelse, säger Dennis Johansson som är föreståndare för Nationellt Renoveringscentrum och avdelningschef för Installationsteknik på LTH. 

Svensk byggtjänst koordinerar satsningen där flera aktörer ingår.