lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

E22 stängs av mellan 5:e och 19:e april

2018-03-14

I april stängs E22 av för att riva en gammal bro och skjuta en ny på plats. Räkna med att trafiken till och från LTH kommer att påverkas!

E22 mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra kommer att vara avstängd 5-19 april. Anledningen är att den gamla bron över Sölvegatan ska rivas och en ny motorvägsbro skjutas på plats. Den nya bron kommer att vara bredare och behövs för att få plats med spårvägens dubbla spår, körfält för bil och dubbla gång- och cykelvägar.

Trafiken kommer att ledas om runt Lund, men med stor sannolikhet kommer trafiken även inne i Lund och på gatorna runt LTH att påverkas. Det kommer att bildas köer och bli trångt och det kommer att ta längre tid för anställda och besökare att ta sig till Lund.

Redan innan den gamla bron rivs stängs möjligheten att cykla och gå under motorvägen vid Sölvegatan. Gång- och cykelvägen är stängd 19 mars-21 maj och den som brukar använda den vägen får istället ta sig under motorvägen vid Tunavägen. Det sätts också ut fler hyrcyklar i området, tänkta framför allt för dem som åker kollektivt till Lund.

Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen kommer att vara helt stängd för motortrafik.

Så påverkas Sölvegatan vid E22

Bussarna som passerar eller kör på E22 kommer också att påverkas. Hållplatsen Lund Norra Trafikplats är avstängd på båda sidor motorvägen under samma tid som gång- och cykelvägen är stängd, alltså 19 mars-21 maj, och ersätts av Brunnshög V. Skåneexpressen 1 och linje 169 leds om 5 april-19 april.

Spårvägen Lund E22 (kort SV).