lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Dags för 69 nya LTH-doktorer att få diplom, hatt och ring

2017-06-01

LTHs hedersdoktorer 2017, Karin Adelsköld, Henrik Madsen och Anna Stenstam. Foto: Georg Lindgren.

Doktorshatten symboliserar frihet och makt. Den är svart och veckad och har ett guldspänne med LTHs ursprungliga sigill. Bildkälla: Hattmakarna.

Doktorsringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen. LTHs doktorsring har bokstäverna LTH och det geometriska sigillet.

LTHs frackkrage är ritad av professor Carl-Axel Acking.

Fredagen 2 juni är det dags för LTHs och hela universitetets stora akademiska högtid, doktorspromotionen. Promoverat doktorer i Lund har man gjort sedan 1670 och än idag utförs hela ritualen på latin. Likheterna med de ursprungliga promoveringsritualerna på 1200-talet vid de äldsta universiteten, Bologna och Paris, är fortfarande stora.

Deltagande i promotionen är numera frivilligt, men tidigare förlänades doktorstiteln genom själva promotionsritualen och de insignier som promovendi får som bevis. Insignierna idag är diplom, doktorsring och doktorshatt som överlämnas på den så kallade parnassen. Den viktigaste delen av ceremonin är därefter när promovendus förs över katedern, parnassen, av promotorn. Detta rörelsen symboliserar att den som varit student nu fått rätten att bedriva akademisk undervisning.

LTHs doktorshatt har LTHs ursprungliga sigill, liksom doktorsringen och doktorskragen för frack. För övrigt samma sigill som pryder LTHs rektorskedja.


I år är det 50 år sedan
Lunds Tekniska Högskola promoverade sina första doktorer. Det innebär att det är första gången LTH kreerar jubeldoktorer, Tor Kihlman och Olov Einarsson (absens).

Tre hedersdoktorer promoveras, Henrik Madsen, professor vid Danmarks Tekniske Universitet, DTU, och världsledande forskare inom matematisk statistik, tidsserieanalys och dynamiska system, Anna Stenstam, doktor i fysikalisk kemi, utses för sitt arbete för ökad samverkan mellan näringslivet och universitetsvärlden och Karin Adelsköld, komiker, programledare, teknikjournalist, bloggare och teknikambassadör.

69 nya doktorer efter avlagda prov, vara 13 absens, promoveras för LTH och sammanlagt 292 vid hela Lunds universitet.

Processionen avgår från Universitetshuset till Lunds domkyrka kl 12.00 och beräknas tåga tillbaka 3,5-4 timmar senare. 
Kransflickornas rundtur genom Lunds centrum i häst och vagn äger rum cirka 13.20. Turen börjar vid Gamla Biskopshuset och fortsätter sedan via Allhelgona kyrkogata, Bredgatan, S:t Petri kyrkogata, Clementstorget, Bangatan, Bantorget, Klostergatan - Kyrkogatan – för att ca 13.45 ankomma till Lunds domkyrka.

 

Doktorer efter avlagda prov

Karl Adolfsson (absens)
Ali Al Sam
John Albinsson (absens)
Oskar Andersson
Telma dos Anjos Leví Jamisse Magaia
Magnus Arnell
Henrik Askfelt
Louise Bildsten
Pia-Maria Bondesson
Yusak Budi Susilo
Stefanos Carlström
Payam Delfani (absens)
Fredrik Ekström
Linda Ekström
Jonas Engqvist
Niklas Fors
Susanne Frennert
Martin Hansson (absens)
Hana Hulthén
Erik Henningsson
Dan Johansson
Kerstin Johnsson
Björn Johnsson
Hans-Kristian Knutson
Hanna Källén
Matilda Landgren
Maryam Latifian
Thomas Leffler
Jerker Lessing
Angelica Lidén
Leena Liljedahl
Mikael Lindberg
Pimkamol Mattsson
Jan Mattsson (absens)
Jerzy Nalepa (absens)
Sten Åke Nilsson
Ylva Mellbin
Venkatachalam Narayanan
Jenny Nauclér
Maria Navasa Guasch (absens)
Juan Negreira Montero (absens)
Fredrik Nielsen
Johan Nilsson
Adrian Nilsson Dahlqvist
Mariana Sofia Nogueira Duarte
Thomas Parker
Linnea Rading
Rakesh Melehalli Gangarajaiah
Cristina Rodrigues De Vasconcelos Teixeira (absens)
Farrokh Ghani Zadegan
Joakim Rosell
Lovisa Senje
Nafiseh Seyed Mazloum
Ashish Shah (absens)
Mengqin Shen
Leif Siesing
Bindu Sunilkumar
Sara Thylander
Sven N. Björk
Tobias Tired
Kimberly Tumlos Solon
Kamshat Tussupova (absens)
Carl-Gustaf Styrenius (absens)
Anna Wahlöö
Lena Söderhjelm (absens)
Daniel Ward (absens)
Louise Vinge
Vishal Vishal Jain
Esben Witting Larsen