lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

”Arbetets tid och rum luckrades upp”

2017-04-21

Calle Rosengren forskar om det hållbara digitala arbetslivet. FOTO: Fredrik Frodin

Digital teknik ger oss möjligheten att arbeta på flera platser, och att kombinera arbete med familjeliv. Men det gränslösa arbetslivet – med arbete under kvällar och helger – leder inte med automatik till att vi förväntas vara färre timmar på kontoret.

Frågan om hur digitaliseringen påverkar vårt arbete, och hur framtidens hållbara arbetsliv ser ut, måste upp på bordet, anser Calle Rosengren som är universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi på LTH och en av talarna under Digital Society Symposium i Lund den 24–25 april.

Enligt Calle Rosengren visar forskningen att omkring 30 procent av arbetstagarna i Sverige ofta tittar på sin e-post under kvällar och helger. Digitala verktyg och hjälpmedel har, är hans slutsats, på många håll införts utan uttalade, tydliga riktlinjer och utan att konsekvenserna blivit tillräckligt genomlysta.

 

Varför är det viktigt att skärskåda det digitaliserade arbetslivet?

– Mot slutet 1990-talet skedde en snabb ökning av de psykosocialt betingade sjukskrivningarna. Då, under en period då arbetets tid och rum luckrades upp, sades det att mer frihet och flexibilitet skulle ge friskare arbetstagare. Samtidigt blev det tydligt att det gränslösa arbetslivet också innebar risk för ökad stress och minskad återhämtning.

 

Hur skapas hälsa i det gränslösa arbetslivet?

– Dels krävs det, om vi ska jobba friare och inte hela tiden vara på kontoret eller arbetsplatsen, att arbetsuppgiften är tydligt definierad och att det står klart vilka befogenheter vi har och vilka tidsramar som gäller. Vårt arbete och de här ramarna måste följas upp regelbundet av arbetsgivaren. För om ramarna och det förväntade resultatet inte är tydligt för den anställda uppstår en potentiellt gränslös situation, och en grogrund för konflikter.

 

Är alla forskare överens om vikten av tydliga ramar?

– Det vågar jag inte säga, men idag finns mycket mer forskning kring arbetslivets gränser än för låt säga 20 år sedan, och idag finns stor medvetenhet kring vikten av återhämtning. Vi vet att stress inte är skadligt under begränsade perioder och om goda möjligheter till återhämtning finns. Då går kortisol- och adrenalinnivåerna ner igen.

 

Kan du själv leva som du lär?

– Jo, jag har blivit lite bättre på att upprätthålla vissa ramar för hur och när jag arbetar.

 

Är du motståndare till hemarbete?

– Nej …

 

Vem ska diskutera riktlinjer för distans- och helgarbete?

– Det är väl klokt att börja på arbetsplatserna. Vi kan alla tala med kollegor och chefer. Att ta upp frågan på ett sansat sätt är väl en bra utgångspunkt, innan det hunnit bli konflikter och problem.

 

TIINA MERI

FAKTA | CALLE ROSENGREN

Calle Rosengren är universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi på LTH och forskar på det hållbara digitala arbetslivet, bland annat i ett nyligen avslutat projekt som leddes av Karolinska Institutet och ledde fram till rapporten ”Ska du gå hem redan?”.

Läs mer på: www.skadugahemredan.se

 

LÄS MER | DIGITAL SOCIETY SYMPOSIUM

http://www.lth.se/lu350/digital-society-symposium/

 

SEMINARIUM | Integritet i det digitala samhället

Under vetenskapsveckan Det digitala samhället som pågår 24–30 april framträder Calle Rosengren även i seminariet Integritet i det digitala samhället.

http://www.lu.se/event/integritet-i-det-digitala-samhallet