lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Andelen kvinnor ökar på LTH:s utbildningar

2017-08-11

I höst börjar det fler kvinnliga teknologer på LTH än någonsin. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Fler kvinnor än någonsin är antagna till LTH hösten 2017. Trenden är inte entydig, på flera andra tekniska högskolor i Sverige minskar antalet kvinnliga ingenjörsstudenter i år.

De senaste tio åren har antalet kvinnor som studerar på landets civil- och högskoleingenjörsprogram ökat från omkring 24 till 29 procent. Men när resultatet från den andra urvalsomgången 2017 är klart visar det sig att andelen nyantagna kvinnor sjunkit hos KTH, Chalmers och andra tekniska högskolor jämfört med hösten 2016. Störst är tillbakagången vid Luleå tekniska universitet, där andelen nyantagna kvinnor till ingenjörsprogrammen minskat från 25 till 20 procent.

På LTH går det däremot, visserligen sakta, framåt och bland nybörjare till LTH:s ingenjörsprogram är 34,2 procent av de antagna kvinnor. Vilket innebär att det är fler kvinnor antagna till LTH än någonsin. Förra året var 33 procent kvinnor. För tio år sedan var siffran 27 procent.

- Speciellt glädjande är det att se att andelen kvinnor ökar på data- och elektroteknikprogrammen för andra året i rad. Det är visserligen en ökning från en låg nivå, men CED-programmen är de av våra utbildningar som traditionellt lockar få kvinnor, säger Viktor Öwall, rektor LTH.

På andra utbildningsprogram på LTH, som arkitektur, industridesign, bioteknik, ekosystemteknik är könsfördelningen jämn eller att fler studenter är kvinnor än män.

Förhoppningsvis kommer utvecklingen med att fler kvinnor söker sig till tekniska utbildningar att fortsätta öka. En indikation på det är att  ingenjör kommer på en stark förstaplats när kvinnor i åldern 18-29 i våras fick välja sitt drömjobb. Följt av projektledare, entreprenör och djurskötare. Enligt Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life med 4 793 deltagare.

Drömjobbet för de yngre kvinnorna skiljer sig från drömjobbet bland kvinnor i andra åldersgrupper. Bland äldre kvinnor lockar i stället yrken som administratör eller författare. I stället liknar unga kvinnors drömjobb mer de unga männens. Även bland männen i samma ålder är ingenjör det mest populära yrket, följt av entreprenör och ekonom.

 

Nyantagna kvinnor till ingenjörsutbildningar 2017

LTH: 34,2 procent (+1,4)
KTH: 30,5 procent (-2,2)
Chalmers tekniska högskola: 29,5 procent (-0,1)
Luleå tekniska universitet: 20,2 procent (-5)
Blekinge tekniska högskola: 16 procent (+1,4)

Källa: Universitets- och högskolerådets statistikbas.