lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

16 nya doktorander ska ta cancerforskningen snabbare ut i klinik

2017-02-17

Sara Ek, professor i immunteknologi och programföreståndare.

Sara Ek, professor i immunteknologi och programföreståndare.

EU har gett klartecken till att medfinansiera ett unikt doktorandprogram. Under sin studietid kommer de 16 doktoranderna inte bara göra en djupdykning i cancerforskning – som är den ämnesmässiga inriktningen – utan även skolas i entreprenörs-tänk och förståelse för klinisk praxis.

Programmet har utformats i samarbete med sjukvården och ett tiotal life science-företag.

- Det yttersta syftet är att ge patienter ett längre och hälsosammare liv genom att främja implementeringen av nya diagnostiska och terapeutiska alternativ, förklarar Sara Ek, programansvarig och professor i immunteknologi vid LTH, Lunds universitet och tillägger:

- Vi räknar också med att få ut fler innovationer från befintlig forskning.

Programmet sträcker sig över flera fakulteter och de internationellt rekryterade doktoranderna kommer ha handledare från flera olika områden inom cancerforskningen vid Lunds universitet. Doktoranderna kommer kunna gå flera gemensamma kurser, i bland annat entreprenörskap. De kommer också ”skugga” läkare och sjuksköterskor och kunna göra praktik på företag.

Tanken är också att ett gemensamt, brett program kommer leda till mer samarbete mellan lundaforskare liksom ökad samverkan gentemot industri och sjukvård.