lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nya idéer och ny teknik för bättre inomhusmiljö

2017-01-11

Eja Pedersen, docent i miljöpsykologi och Aneta Wierzbicka, docent vid Ergonomi och aerosolteknologi, Designvetenskaper, LTH. Foto: Robert Olsson

Vi tillbringar 90 procent av vår tid inomhus och inomhusmiljön påverkar därför i hög grad vår produktivitet, kreativitet och hälsa. Hur kan värmesystem, ventilation och människor samverka på ett smartare sätt? Hur kan vi med hjälp av ny teknik i det digitaliserade hemmet förstå och förbättra inomhusmiljön? Påverkas människans välbefinnande och produktivitet vid arbete i aktivitetsbaserade kontorsmiljöer?

Aneta Wierzbicka, docent vid Ergonomi och aerosolteknologi, Designvetenskaper LTH, och Eja Pedersen, docent i miljöpsykologi, berättar om hur tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga perspektiv kan samverka för en energieffektiv miljö utan att man gör avkall på produktivitet och komfort.

 

Youtube:

Forskarfrukost - Healthy Indoor Environment

Healthy indoor environment, sammanfattning