lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Disputation i Trafik och väg

Disputation

Tid: 2017-10-13 10:15
Plats:Sal E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, Lunds Tekniska Högskola.
Kontakt:


Michael Johansson försvarar sin avhandling i trafik och väg med titeln "Hållbar mobilitet - Miljöstrategiska effekter på grönytor och ekosystemtjänster i samband med urbana förtätningsprocesser". Opponent är professor Ulf Ranhagen, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.