lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

8 mars seminarium 2019

Toppbild 8 mars

Seminarium

Tid: 2019-01-17 11:15 till: 2019-03-09 12:00
Plats: SOL centrum
Kontakt: gunilla [dot] jarlbro [at] kom [dot] lu [dot] se
Spara händelsen till din kalender


#Metoo – och nu då?

Hösten 2017 blev minnesvärd när #metoo drog fram som ett stort kvinnovrål. Bransch efter bransch startade upprop. Lärare, statsanställda inom svenska kyrkan, jurister, poliser, journalister, kvinnor inom byggbranschen och läkare är bara några av de som lanserade egna upprop. Totalt lanserades 65 bransch- och områdesspecifika upprop. Uppropen blev en kraftig omskakning av den kollektiva självbilden. Är inte Sverige världsbäst på jämställdhet? #metoo synliggjorde tydligt hur makt kan kopplas till kön. Uppropen har gjort att många män känner skam, hos andra växer ilskan och vreden. Frågan är om #metoo skapat någon bestående förändring? Vad har vi lärt oss? Varför fick #metoo störst genomslag i det jämställda Sverige?
Det är dessa frågor seminariet #Metoo – och nu då? ska handla om. Vid seminariet får vi möta och lyssna till namnkunniga forskare, företrädare för branschorganisationer och opinionsbildare.

 

8 MARS 2019, KL 10.00 – 16.00
PLATS: SOL HÖRSAL, HELGONABACKEN 12, LUND

Du som vill äta lunch – vegetarisk buffé - anmäler detta senast den 26 februari till gunilla [dot] jarlbro [at] kom [dot] lu [dot] se

Mer information hittar du HÄR