lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fler nyheter

2013-05-27

– Är man gammal och lite skröplig men tillräckligt frisk för att bo hemma, underlättar det att få hjälp med enkla sysslor som man inte kan be om hjälp om hela tiden. Man kan se roboten som ett komplement till hemtjänsten – ett...[läs mer]


2013-05-20

Den 28-29 maj redovisas flera examensarbeten i brandteknik och riskhantering. Samtliga redovisningar äger rum i V:Brand, LTH, John Ericssons väg 1. För mer information se bifogad inbjudan. Observera att starttiderna är utan...[läs mer]


2013-05-16

Brandforsks särskilda satsning mot anlagda bränder avslutats under våren! Avdelningen för Brandteknik & Riskhantering har medverkat i flera delprojekt och vi kommer redovisa resultat från dessa under tre seminarier i slutet...[läs mer]


2013-05-13

Rapport från Urban arenas seminarium om hur byggnader kan göras mer miljömässigt hållbara och vad som behöver göras för att nå dit.[läs mer]


2013-05-08

Kom och lyssna på vad våra duktiga studenter har tänkt ut! Måndagen den 20 maj  kl 13.15, sal DC:567 redovisas sex spårvagnsprojekt. Adressen hit är Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26, Lund.[läs mer]


2013-05-07

Jordens städer har de senaste hundra åren blivit allt mer beroende av varandra. Vi och vårt samhälle har blivit väldigt sårbara. Vad gör vi åt detta?[läs mer]


2013-04-22

Arbetet på avdelningen för rehabiliteringsteknik, Certec, vid Lunds tekniska högskola börjar i människan och slutar i människan. Däremellan är både process och resultat ofta genuint teknisk. Att bygga teknik som ska användas av...[läs mer]


2013-04-10

Konferens den 13 maj som vänder sig till alla som är intresserade av utvecklingen inom hållbart byggande. [läs mer]


2013-04-03

Vi söker dig som har nedsatt syn eller nedsatt rörelseförmåga och som vill hjälpa oss genom att dela med sig av dina erfarenheter, delta i intervjuer och diskussioner och utvärdera idéer och teknik.Ett gruppdiskussionstillfälle...[läs mer]


2013-04-02

Vem har makten i trafiken? Vilka möjligheter ger miljön och trafikplaneringen oss att ta oss fram till fots i vardagen? Vad kan kollektivtrafiken göra för att skapa ett hållbarare samhälle?[läs mer]


2013-03-26

Se bifogat schema för redovisningarna I BTR-kursen. Varmt välkomna, och glöm inte bjuda med representanter för objekten! Redovisningstider[läs mer]


2013-03-14

We know that our students produce master theses of high academic standard, and we often encourage them to go ahead and prepare a paper for a scientific journal based on their findings. This is what Karen Raymer, an...[läs mer]


2013-03-05

Spårvagnar i Skåne har ett samarbete med Certec. Inom ramen för Universal design gör studenterna ett projektarbete och Spårvagnar Skåne har gett dem fyra uppdrag; biljettsystem, informationssystem, spårvagnens interiör samt...[läs mer]


2013-03-05

Så mycket som en fjärdedel av den mat som svenskarna slänger i sina kök kan kopplas till bristande förpackningar. Förpackningarna är för stora, svåra att tillsluta, de skyddar inte maten som de ska eller...[läs mer]


2013-03-04

You are hereby invited to attend the thesis presentations on 14 March in V:Brand, which is located in the V-building at the Faculty of Engineering. Please see the attached invitation. Invitation[läs mer]


2013-02-28

Antalet anställda i svenska medicintekniska bolag har ökat betydligt snabbare än för läkemedel och bioteknik. Nu gäller det att behålla dessa bolag i Sverige och få dem att växa, och att locka hit internationell kompetens inom...[läs mer]


2013-02-26

Programmet sändes första gången måndagen den 11 februari och gick i repris lördagen den 16 februari kl 12:05. När det väl är sänt kommer det att gå att höra i efterhand eller ladda ned...[läs mer]


2013-02-05

Idag hölls det första av vårens serie med forskarseminarier. Serien kallas ”Wake-up” vilket både ger en antydan om tidpunkten på dagen, men också om syftet: att belysa aktuella och angelägna forskningsfrågor om hållbar...[läs mer]


2013-01-05

– Intresset för forskning om hållbara städer har ökat väldigt starkt på senare år. Och här finns verkligen en möjlighet för oss forskare att göra skillnad. Den verkliga drivkraften och entusiasmen för de här...[läs mer]