lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tveksam nytta med Fysiskt Internet

2017-09-29

Henrik Sternberg. Foto: Robert Olsson

— Vi får inte låsa oss vid ett målsystem som har tveksamma förutsättningar att omsättas i verklighet, särskilt inte innan vi vet om systemet har några positiva effekter för miljö och arbetsvillkor, säger Henrik Sternberg, docent i förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH om EUs utopiska framtidsvision ”Fysiskt internet”.

Konceptet “Physical Internet” översatt ”Fysiskt internet” är ett koncept för ett nytt, öppet, globalt logistiksystem som ska bygga fysisk, digital och operativ interkonnektivitet.

Visionen är att allt gods i framtiden ska färdas i smarta, miljövänliga, uppkopplade enheter, i storlekar från ett litet paket till en standardcontainer. Systemet ska ersätta andra rådande logistiksystem och skapa effektivare, miljövänligare logistik- och transportsystem med schysstare villkor.

Både EU och företagsvärlden satsar stora pengar för att utveckla konceptet. Men potentialen är högst tveksam, menar Henrik Sternberg.

— Fysiskt internet är ett intressant koncept, men det är inte moget att vara målbilden för logistikutvecklingen.

— Projektet stöttas helt okritiskt av hundratals företag, det är lite “Kejsarens nya internet” över det hela.

Läs artikeln Tveksam nytta med Fysiskt Internet
Av Hilda Hultén, Ur Intelligent Logistik nr 5 2017