lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Towards a model for recycling behavior- licentiatseminarium 6 oktober

2017-10-04

Kajsa Modig Johansson från Förpackningslogistik presenterar sin licentiatuppsats Towards a model for recycling behavior — from recycler to collection of recyclables

Tid: Den 6:e oktober kl. 10.00-12.00
Plats: Seminariet kommer att hållas i sal 467 (vån 4), Ingvar Kamprad Designcentrum, IKDC, Sölvegatan 26 i Lund.

Huvudhandledare: Annika Olsson, LTH
Biträdande handledare: Henrik Pålssom, LTH
Opponent: Naoko Tojo, Internationella miljöinstitutet, LU
Examinator: Gerd Johansson, LTH 

Vänligen kontakta Kajsa på kajsa.modig_johansson@plog.lth.se om du är intresserad av att läsa avhandlingen innan seminariet.

Välkommen!