lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Stipendium för examensarbete vid A - Ingrid Tufvesson - Vilja - Flerhushåll och proaktiv planering.

2017-11-01

Styrelsen för Lunds Byggmästareklubb beslöt den 19/10 att tilldela årets stipendium till Ingrid Tufvesson, Arkitektur och Simon Jepsson/Elin Nyberg, Byggnadsmaterial.