lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Stärkt samarbete mellan LUoch Chalmers via SFO: SPI

2017-12-15

Inom ramen för det strategiska forskningsområdet SPI har samarbetet stärkts inom området verktygsförslitning vid skärande bearbetning. Målet är att utveckla en virtuell plattform för uppskattning av verktygsförslitninging skärande bearbetning underdriftsförhållanden. Målet i detta projekt är att stödja implementeringen av fysikbaserade förslitningsmodeller i en beräkningsbaserad plattform. Projektet som är ett förprojekt i VINNOVA:s strategiska innovationsprogram Metalliska material ledas av Chalmers, Lunds universitet ansvarar för stora delar av de experimentella försöken samt RISE ansvarar för bl.a. FE simulering. Medverkande företag är Seco Tools, Sandvik Coromant och Uddeholm. Vid Lunds universitet samordnas projektet av Daniel Johansson.

Läs hela nyhetsbrevet