lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Seminarium för avläggande av teknologie licentiatexamen - Tomas Ekström 10/10 kl. 09:15

2017-10-02

Passive house renovation of Swedish single-family houses from the 

sixties and seventies.

 

For more info!