lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nya projekt vid ProMatEn och Industriell produktion

2017-12-15

Forskningsingenjör Mikael Hörndahl berättar om nya forskningsutrustningar för att utröna olika verktygs nedbrytande mekanismer vid skärande bearbetning i samband med DEMOs kick-off i Lund, december 2017.

Under 2017 har ett flertal projekt sökts, vissa har fått avslag men flera har också beviljats. Ett beviljat projekt är DEMO (DEsignad MicrO-legering) finansierat av VINNOVA via det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Projektets mål är att utveckla nya skärbarhetsförbättrade arbetsmaterial utan att kompromissa med materialets applikationsegenskaper. Vanligtvis så står goda materialegenskaper i motsats till bra skärbarhet. Projektet ska utveckla nya experimentella metoder parallellt med användning av avancerad simulering och modellering. DEMO bygger på de senaste forskningsresultaten där ett skyddslager, så kallade TPL (Tool Protection Layer), har identifierats som primärt består av varmhållfasta kemiska föreningar, vilka har skärbarhetsförbättrande funktion även vid högre skärdata och temperaturer till skillnad från s.k. tribofilmer. TPL bildas genom kemiska in situ reaktioner mellan arbetsmaterial, verktyg och omgivande atmosfär. TPL kontrolleras genom tillsättning av specifika element på mikronivå som ger ett designat mikrolegerat material. De kunskaper och metoder som utvecklas kommer att ”paketeras” för industriell implementering och också anpassas också till nya läromedel. Medverkande företag och forskningsorganisationer är Lunds universitet, KTH, Luleå Tekniska Universitet, Sandvik Materials Technology, Thermo-Calc, Ovako, Seco Tools, Sandvik Rock Processing, Outokumpu och MAX IV. Projektledaren docent Volodymyr Bushlya vid Lunds universitet ser mycket positivt på gjord satsning, särskilt då innovationsprogrammet snabbt har fångat upp nya forskningsresultat som kan vidareutvecklas fram till implementering för ökad industriell konkurrenskraft. Det är särskilt spännande att tidigt kunna ta del av de nya och unika forskningsresurser som MAX IV erbjuder.

Läs mer i Nyhetsbrevet