lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursen vill skapa kunskap genom möten

2017-09-15

Ulrika Sandén, doktorand i Innovationsteknik vid Designvetenskaper, LTH och kursansvarig för "Patientperspektiv och egenförmåga".

Tanken med den nya kursen är bland annat att deltagarna, med hjälp av varandras erfarenheter, ska lära sig att leva med sin sjukdom så gott det går. 

Kursen vill sammanföra patienter, närstående och sjukvårdpersonal för att diskutera komplexa frågor. Syftet är att få en bättre och mer effektiv sjukvård.

– Det har kommit fram i forskningen att såväl patienter som närstående har problem. Du får mycket information i sjukvården men det är svårt att omvandla det till kunskap. Jag tror också att vi har problem i sjukvården med att den är så otroligt uppdelad. Det här är ett litet försök att sammanföra patienter, närstående och sjukvårdspersonal och diskutera komplexa frågor, säger Ulrika Sandén, doktorand i Innovationsteknik vid Designvetenskaper, LTH och en av de kursansvariga för ”Patientperspektiv och egenförmåga”.

Utbildning för patienter vid Lunds universitet uppmärksammat (Dagens Patient, 2017-09-21)

Cancerpatienter får universitetskurs (SVT 2017-09-15)

”Ny kurs för cancerpatienter" (SVT:s lokala nyheter 2017-09-15, 4.40 in i inslaget)

Pia fick cancerdom – nu vill hon hjälpa andra drabbade (Expressen 2017-09-18)

Cancerdrabbade får egen universitetskurs (Sydsvenskan 2017-04-14)


Läs mer om kursen "Patientperspektiv och egenförmåga":

http://www.design.lth.se/proaktiv-cancervard/patientperspektiv

Kontakt:
Ulrika Sandén, ulrika.sanden@design.lth.se, 046-222 32 81