lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Konferens om mikrofluidik i Lund den 5-6 september

2017-09-01

Mikrofluidik är ett snabbväxande forskningsfält. När vätskor flödar i mikrometersmala kretsar börjar de uppträda annorlunda, vilket forskare kan dra fördel av. 

Bara i Lund ägnar sig flera forskare åt ämnet. En av dem är Jonas Tegenfeldt, professor i fasta tillståndets fysik vid LTH, som nästa vecka anordnar konferensen ”European Workshop on Label Free Particle Sorting”, inom ramen för ett stort EU-projekt.

Läs mer