lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kimberly Thelander får 34 miljoner i anslag från KAW

2017-09-28

Foto: Gunnar Menander

Kimberly Thelander, professor i materialvetenskap, får 34 miljoner kronor i anslag från Knut och Alice Wallenberg Stiftelse. Anslaget, som löper över fem år, ska användas till att utforska möjligheten att på atomnivå påverka ett materials elektriska egenskaper.

Kimberly Thelander, professor i materialvetenskap (Kemiska institutionen och Fysiska institutionen), får drygt 34 miljoner kronor för att påverka de elektriska egenskaperna i olika material. Kanske går det att skapa helt nya elektroniska egenskaper!

– Det kan handla om allt från hur ett material leder ström till mer oväntade fenomen som topologiska isolatorer, vilket nyligen fick Nobelpriset, säger Kimberly Thelander och tillägger att detta projekt är ren grundforskning. Några direkta applikationer har man inte i åtanke i just detta projekt.

Idag finns mycket teoribildning kring hur elektroner skulle kunna bete sig under speciella villkor, men få faktiska observationer. Men Kimberly Thelander har upptäckt att nanotrådar, dessa små halvledande, atomtunna konstruktioner som hon och hennes forskarkollegor i Lund utvecklat under flera år, fungerar alldeles utmärkt för att studera elektroners beteende.

– I det här projektet är nanotrådarna alltså bara ett redskap för att studera något annat. Nanotrådar har visat sig alldeles utmärkt att fästa atomer på, nästan precis som man vill. Genom att laborera med olika slags kombinationer hoppas vi kunna se hur detta förändrar de elektroniska egenskaperna, säger Kimberly Thelander.

Pengarna kommer i huvudsak användas för att anställa forskare – utrustningen finns redan.

Text hämtad från pressmeddelande från Lunds universitet.