lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemist tilldelas drygt 5.8 miljoner från Energimyndigheten

2017-09-04

Tönu Pullerits tilldelas drygt 5.8 miljoner från Energimyndigheten för ett projekt som handlar om solceller baserade på materialet perovskit.

Tönu Pullerits, professor i kemisk fysik, har tilldelats anslag från Energimyndigheten för projektet ”Stabila högeffektiva solceller från 2D perovskit”. Anslaget löper t.o.m. 2020. Projektet är baserat på en forskningsstudie i samarbete med Fudanuniversitetet i Shanghai.

Studien visar att solcellerna får en högre verkningsgrad tack vare att materialet självorganiserar sig på högkant. Tönu Pullerits ser stora utvecklingsmöjligheter för solceller baserade på perovskit tack vare resultatet i den aktuella studien.

Läs mer om studien