lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemist får ERC Starting Grant

2017-08-18

Peter Jönsson, docent och biträdande universitetslektor vid Kemiska institutionen, Lunds universitet, får Europeiska Forskningsrådets, ERC, Starting Grant. Anslaget på cirka 1,5 miljoner euro över fem år ska användas i hans forskning om kroppens immunförsvar.

– Det här är väldigt roligt! Anslaget från ERC gör det möjligt att utvidga min forskargrupp och verkligen kunna fördjupa mig inom forskningsområdet, säger han.

Peter Jönsson är fysikalisk kemist vid naturvetenskapliga fakulteten. Hans forskning spänner över såväl kemi och fysik som biologi. Målet är att bättre förstå hur vårt immunförsvar fungerar. Frågan som speciellt gäckar är vad som händer på molekylnivå när immunförsvaret slår till. Eller för den delen när immunförsvaret inte fungerar fastän det borde.

– En sak jag vill ta reda på är hur vårt immunförsvar kan skilja mellan till exempel bakterier och virus från våra egna celler. Nyckeln till detta ligger i hur molekyler på ytan av immuncellerna växelverkar med varandra.

Peter Jönsson betonar att hans arbete handlar om grundforskning. I framtiden kan resultaten emellertid leda till utvecklingen av effektivare mediciner mot så kallade autoimmuna sjukdomar, det vill säga sjukdomar som orsakas av att immunförsvaret attackerar den egna kroppen. Ny kunskap om vad som styr immunförsvaret skulle även kunna betyda att immunförsvaret mer effektivt kan förbättras hos människor som behöver det.

– På senare år har det gjorts stora framsteg inom immunterapi, där läkemedel direkt påverkar vårt immunförsvar. Trots det saknar vi fortfarande kunskap om vilken roll i immunresponsen som flera av de mest populära målmolekylerna för dessa läkemedel har. Visste vi det så skulle mycket vara vunnet, säger Peter Jönsson.

Den största delen av de 1,5 miljoner euro som han får i Starting Grant går till att utöka forskargruppen med två doktorander och två postdocs.

Av nästan 3000 ansökningar till ERC Starting Grant i 2017 års utlysning beviljades 406. Peter Jönsson är den enda kandidaten från Lunds universitet som får ERC Starting Grant i årets utlysning.

Text: Jan Olsson

Text hämtad från pressmeddelande från Lunds universitet.