lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Hur kan våra städer bidra till nya innovationer?

2017-07-13

Genom starkt samarbete mellan universitet, näringsliv och kommunen byggs förutsättningar för att skapa innovationsrika miljöer. Men hur ska en kommun tänka och agera? Vad är avgörande för företagare, forskare och medarbetare?

Fredrik Nilsson, professor i Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH berättar om innovationsarbete under panelsamtalet i Almedalen 2017

Lyssna på samtalet: https://youtu.be/peuDmxUKwr8?list=PLhLUNZ_Xfadgzbi7NSzTWYJtSC7vXc88m