lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fysiker får miljonanslag för röntgen med nanotrådar

2018-01-26

Denna nanotråd är tre mikrometer lång och ansluten till två rektangulära metallkontakter. Foto: Lert Chayanun.

Forskaren Jesper Wallentin vid Fysiska institutionen på Lunds universitet har beviljats cirka 15 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om nanotrådars förmåga att fungera som detektorer för röntgenstrålning. Exempelvis skulle enstaka celler kunna röntgas om tekniken blir verklighet.

Läs mer