lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskning på Matematisk fysik uppmärksammas i American Physical Society

2017-09-26

Starkt korrelerade material har många spännande egenskaper med både nuvarande och framtida teknologiska tillämpningar såsom hög temperaturs supraledning och kolossal magnetresistans (som används i hårddiskar). Materialens intressanta egenskaper härrör till stor del från den starka elektron-elektron växelverkan i materialen, men detta gör även materialen väldigt svåra att beskriva teoretiskt. 

Nu har forskare vid Lunds Universitet utvecklat en simulationsmetod som gör det möjligt att beskriva dessa materialen från grundläggande fysikaliska principer utan externa parametrar. Deras forskning uppmärksammas på American Physical Society (APS) – Physics hemsida:
https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevMaterials.1.043803