lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Flera kemiforskare får anslag från Vetenskapsrådet

2017-11-01

Vetenskapsrådet har offentliggjort vilka forskare som beviljas anslag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskare vid Kemiska institutionen får sammanlagt nära 32,1 miljoner kronor för perioden 2017-2020.

Forskare vid Kemiska institutionen som har beviljats anslag från Vetenskapsrådet:

  • Patrik Adlercreutz, Avdelningen för bioteknik, 3 700 000 kr
  • Magnus Carlquist, Avdelningen för teknisk mikrobiologi, 3 000 000 kr
  • Jan Forsman, Avdelningen för teoretisk kemi, 3 256 000 kr
  • Mikael Lund, Avdelningen för teoretisk kemi, 3 056 000 kr
  • Ebbe Nordlander, Avdelningen för kemisk fysik, 3 400 000 kr
  • Petter Persson, Avdelningen för teoretisk kemi, 2 800 000 kr
  • Peter Somfai, Centrum för analys och syntes, 3 006 000 kr
  • Pär Söderhjelm, Avdelningen för biofysikalisk kemi, 3 050 000 kr
  • Kaibo Zheng, Avdelningen för kemisk fysik, 4 000 000 kr
  • Donatas Zigmantas, Avdelningen för kemisk fysik, 2 856 000 kr

Av totalt 1 682 inkomna ansökningar har 325 beviljats. Totalt beviljades över en miljard kronor under hela bidragsperioden 2017-2021. På VR:s webbplats kan du läsa mer om Bidragsbeslut naturvetenskap och teknikvetenskap 2017.