lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aylin Ahadi har installerats som professor i Mekanik

2017-10-13

Exempel på simulering av FSW samt ett

Aylin Ahadi f. 1972 i Bulgarien med ett turkiskt ursprung och kom till Sverige som flykting 1989. Efter språk och gymnasiestudier på Komvux började hon på civilingenjörsprogrammet Teknisk Fysik vid Lunds universitet 1992 med examen 1996. Efter en kort periods arbete som beräkningsingenjör återvände hon till universitetet och påbörjade doktorandstudier inom ämnet Mekanik. Hon disputerade 2004 på en avhandling som behandlar materialmodellering av granulära material. År 2013 befordrades hon till docent vid Institutionen för maskinteknologi och utsågs till professor i mars 2017. Hennes forskning har en primär inriktning mot att kartlägga materialegenskaper på nanonivå, eftersom dessa skiljer sig från de egenskaper som vi observerar på makronivå. Målet med forskningen är att utveckla metoder för flerskalig modellering av material, d.v.s. länka ihop de olika storleksskalorna från atomistiska beskrivningar till konventionell kontinuumsmekanik. Största delen av hennes forskning är tvärvetenskaplig och gränsöverskridande mot tilllämpningsområdena industriell produktion och atomfysik. Vid sidan om mekanikforskningen ingår Aylin Ahadi i forskargruppen MMS (Manufacturing and Machining Systems) vid Avdelningen för Industriell Produktion. Inom MMS representerar hon specialistkompetens i FEM simulering av tillverkningsprocesser och då främst skärande bearbetning och s.k. friktionsomrörningssvetsning (Friction Stir Welding, FSW).

Läs mer i Nyhetsbrevet