lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Anslag från Vetenskapsrådet till MAX IV och Kärnfysik

2017-09-22

Vetenskapsrådet fördelade den 20 september cirka 4 miljarder kronor till infrastrukturer. Bland stödmottagare finns MAX IV laboratoriet, som får drygt 1,1 miljarder under åren 2019-2022 samt Joakim Cederkäll (Avdelningen för kärnfysik) för ISOLDE experimentet vid CERN. Dessutom är kollegor från institutionen inblandad i några andra projekt som fick finansiering.