lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Expertlista trafikteknik

Expertlista Trafik och väg, Institutionen för Teknik och samhälle, LTH

Trafiksäkerhet, ITS och informationssystem i fordon Andras Varhelyi, Professor i Trafikteknik, 046-222 48 24, Andras.Varhelyi@tft.lth.se

Trafiksäkerhet, olycksanalys och trafikmodellering, Aliaksei Laureshyn, 046-2229131 Aliaksei.Laureshyn@tft.lth.se

Cykelplanering och cyklandes och gåendes trafiksäkerhet: Åse Svensson, Docent, 046-222 91 42, Ase.Svensson@tft.lth.se

Mobility Management, Lena Hiselius 046-222 97 48 , Lena.Hiselius@tft.lth.se 

Socialt hållbara transporter och cykelplanering, Till Koglin, Doktorand, 046-222 91 35, Till.Koglin@tft.lth.se

Resvanor och strategier för ökat gående, David Lindelöw, Doktorand, 046-222 91 40, David.Lindelow@tft.lth.se

Hållbar trafikplanering och samhällsekonomiska utvärderingar: Lena Hiselius, Lektor, 046-222 97 48, Lena.Hiselius@tft.lth.se

Äldre och funktionshindrade i trafiken: Agneta Ståhl, Professor i Kollektivtrafik, 046-222 91 32, 046-222 18 94, 070-788 32 56, Agneta.Stahl@tft.lth.se

Kollektivtrafik och trafikplanering för äldre och funktionshindrade, Anders Wretstrand, Lektor, 046-222 04 82, 0766-327865, Anders.Wretstrand@tft.lth.se

Barn och kollektivtrafik, Stina Johansson, Adjunkt, 046-222 04 05, stina.johansson@tft.lth.se

Sep 2012, uppdaterad mars 2015