lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Rutiner vid olycka och dödsfall - Internationella studenter

Samordnarens ansvar (punkt 1-8)

SAMORDNARE (kurator)

Kurator Ulla Bergman
Tel. arbete: 046-222 37 14, hem: 046- 24 85 30

Kurator Emma Hammarlund
Tel arbete: 046-222 72 47, mobil: 0727-38 44 88

Ersättare om kuratorn ej går att nå:

Bodil Ryderheim
Tel: 0705-22 31 42

Sonja Meiby
Tel. arbete: 046-222 71 17, mobil arbete: 0705-27 71 17, hem: 046-12 68 91

Christina Grossmann (internationella studenter)
Tel. arbete: 046-222 34 57, mobil arbete: 0708-90 99 17

Lykke Jacobson (internationella studenter)
Tel arbete: 046-222 72 01, mobil hem: 0706-56 42 47

 

1.Ta emot meddelandet och fyll i Checklistan.
Verifiera uppgifterna enligt instruktion i Checklistan.
2.Informera övriga personer vid dödsfall:

Internationell koordinator på berört program

Kontaktuppgifter finns på Internationella kontoret

Internationell koordinators ansvar

Programledare/programföreståndare på berört program

LTH:s informationschef Ulrika Forsgren Högman 
Tel: 046 - 222 05 83
Mobil: 072-220 66 04

LTH:s rektor Viktor Öwall
Tel. 046-222 94 69

TLTH studiesocialt ansvarige sa@tlth.se
mobil 070-418 79 25
Ersättare: Kårordförande: ko@tlth.se
mobil 070-418 79 21

TLTH:s ansvar

Studentprästerna Lund
Jan Kjellström

Tel: 046-35 87 37 eller mobil 0704-22 29 97 (nås dygnet runt på detta nummer)

Lisa Vinsander
Tel: 046-35 87 35

Studentprästernas ansvar

Studenthälsan Lund
annika.stadmark@stu.lu.se
caroline.ivarsson@stu.lu.se
studhals@stu.lu.se

3.Etablera kontakt med/krishanteringshjälp för eventuellt berörda kurskamrater. Om möjligt vara minst två personer som träffar studenterna tillsammans.
4.

Ev. kontakter med anhöriga

5.Sammankalla till planeringsmöte vid dödsfall. Se Planeringsmöte
6.Arrangera flaggning (om tillstånd från anhöriga finns). Ansvarig är TLTH:s studiesocialt ansvarige (se kontaktuppgifterna ovan).
Flaggan på halv stång när vi fått besked om dödsfall. På begravningsdagen sker flaggning på halv stång. Flaggan hissas en timme efter begravningens början. Ingen flaggning sker vid minnesstund.
7.Se till att ett ljus brinner i Informationsdisken på Studiecentrum när det flaggas på halv stång.
Informationsdisken, Tel 046-222 72 00
8.

Se till att flaggning annonseras på LTH:s hemsida på svenska och engelska (om tillstånd från anhöriga finns).
Webbredaktionen samt Yens Wahlgren
Tel. 046-222 70 19 respektive 046-222 31 49