lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Informationsskärmar

Var finns infoskärmarna?

På skärmarna läggs information riktad till LTH:s studenter och anställda, och finns i foajéerna i följande hus:

 • A-huset
 • V-huset
 • IKDC
 • E-huset
 • M-huset
 • KC
 • Kårhuset
 • Matematikhuset
 • Studiecentrum  

Bidra med material

Följ anvisningarna nedan för att lägga ut information på någon av LTH:s skärmar:

1. Ladda ner PowerPoint-mallen för att få rätt format och grafisk profil.

2. Spara den färdiga bilden i JPEG format (se anvisningar om bildformat nedan) och skicka den via email till:

OBS! Kan materialet vara av intresse för internationella studenter och medarbetare? Gör då även en engelsk version.

Bildformat

Storleken på bilden ska vara 960 x 720 pixlar (liggande) och upplösningen ska vara 72 px/cm. Vi kan bara hantera inskickade bilder i jpg/jpeg-format.

Tips:

 • Teckenstorlek bör vara 32 pt eller större
 • Var kortfattad och ta endast med den viktigaste informationen
 • Röriga bilder gör att informationen går förlorad

Skärmens tre olika delar

 1. Schema: Denna del hämtas från schemaläggningssystemet TimeEdit och är i främsta hand automatgenererad information. Information kan kompletteras för en specifik bokning från institutioner, studenter eller anställda om så önskas. Ex med bokningstext ”Föreläsning flyttad” eller liknande.
   
 2. Ticker: Informationen hämtas från Informationsenheten centralt på universitetet. Denna vänder sig till anställda inom universitetet men kan även innehålla information som vänder sig till en bredare grupp på ett allmänt plan.
   
 3. ”Annons-skärm”: Den del av skärmen som kan påverkas och där information hämtas från institutionerna på campus, från utbildningsservice, Teknologkåren eller annan källa inom Lunds Tekniska Högskola kan läggas ut.