lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

E-möten

E-möten eller virtuella möten är ett sätt att mötas över en lång distans utan att fysiskt behöva ses på plats. Detta sparar dels pengar i form av insparade reskostnader och men även sparar vi på vår miljö. Begreppet är ett samlingsnamn som innefattar allt från "Skype" till det vi kallar 'riktig' videokonferens som är en vidareutveckling av den klassiska konferenstelefonen.

Hög kvalitet med videokonferenssystem

Videokonferenslokal finns att boka på Navet, Sölvegatan 22F.
All personal på LTH är välkommen att boka i den mån den är ledig.

Systemet kommunicerar med hjälp av IP (H323) och består av

 • Två 42" videoskärmar, en sändarskärm och en mottagarskärm
 • Videokonferenskamera
 • Dokumentkamera / Visualizer
 • Anslutning för medhavd bärbar dator (VGA, DVI, DisplayPort eller HDMI)
 • Takmikrofon

I lokalen finns möjlighet att ansluta till LU:s trådlösa nätverk för internetuppkoppling.

För mer information och tips klicka på länkarna till vänster.

Zoom ersätter Adobe Connect

Adobe Connect kommer att ersättas av Zoom, men båda systemen kan under en övergångsperiod användas parallellt och kostnadsfritt inom LU. Läs mer om avvecklingen på https://www.ahu.lu.se/resurser/avveckling-av-adobe-connect/

Läs mer om Zoom på https://www.ahu.lu.se/resurser/e-mote-i-zoom/

 

 

E-mötesanläggningen

För anställda vid LTH är användning av E-mötesanläggningen på Navet kostnadsfri.

Användningsområden

 • Grundutbildning (föreläsningar och övningar)
 • Forskarseminarier
 • Anställningsintervjuer
 • Examensarbetepresentation
 • Gästföreläsningar
 • ect