lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Early Warning System (EWS)

Lunds tekniska högskola har sedan 1997 arbetat med Early Warning System (EWS) i syfte att tidigt kunna identifiera och rikta sina insatser till studenter med behov av hjälp och stöd i sina studier. Både den enskilde studenten och universitetet har mycket att vinna på att studenterna klarar sina studier och mår bra.

Early Warning System bygger på en enkät som delas ut till alla nya studenter. De får svara på frågor om sin studiebakgrund och den egna synen på sin studiekapacitet, anledning till att de sökte till en utbildning vid LTH och frågor om vad de förväntar sig av sin utbildning.

Informationen från enkäten ger högskolan en aktuell bild av hur den inkommande studentgruppen ser ut och hur den förändras över tid.

Den information som EWS-enkäten ger har också visat sig vara till nytta i arbetet med studentrekrytering, i valet av rekryteringskanaler och genom de metoder vi använder för att nå ut till framtida studenter.

Early Warning System ger den enskilde studenten en möjlighet att klara av sina studier med ett gott resultat. När fler studenter klarar sina studier i tid ökar genomströmningen på utbildningen och ger en ekonomisk vinst för universitetet. Framför allt är EWS ett stöd för universitetet som grund för tidiga och effektiva åtgärder när det behövs och för att öka examinationen med bibehållen kvalitet i utbildningen.

 

Demografisk enkät inför studiestart 2008

Totalt Lunds Tekniska Högskola LTH 2007Totalt Lunds Tekniska Högskola

Totalt Lunds Tekniska Högskola Lund - samt per program 2007Totalt Lunds Tekniska Högskola Lund - samt per program 
Lunds Tekniska Högskola Lund - fördelning män och kvinnor 2007Lunds Tekniska Högskola Lund - fördelning män och kvinnor 

Totalt Lunds Tekniska Högskola Helsingborg - samt per program 2007Totalt Lunds Tekniska Högskola Helsingborg - samt per program 
Lunds Tekniska Högskola Helsingborg - fördelning män och kvinnor 2007Lunds Tekniska Högskola Helsingborg - fördelning män och kvinnor

Demografiska enkäter inför studiestart 2007

Sammanställning av svar från EWS-enkäten i en jämförelse avseende åren 1997-2007Sammanställning av svar från EWS-enkäten i en jämförelse
       avseende åren 1997-2007

Totalt Lunds Tekniska Högskola LTH 2007Totalt Lunds Tekniska Högskola

Totalt Lunds Tekniska Högskola Lund - samt per program 2007Totalt Lunds Tekniska Högskola Lund - samt per program 
Lunds Tekniska Högskola Lund - fördelning män och kvinnor 2007Lunds Tekniska Högskola Lund - fördelning män och kvinnor 

Totalt Lunds Tekniska Högskola Helsingborg - samt per program 2007Totalt Lunds Tekniska Högskola Helsingborg - samt per program 
Lunds Tekniska Högskola Helsingborg - fördelning män och kvinnor 2007Lunds Tekniska Högskola Helsingborg - fördelning män och kvinnor

EWS_Jämförelse 2000-2007man_kvinnaJämförelse könsfördelning åren 2000 - 2007

Demografiska enkäter inför studiestart 2006

Demografisk enkät 2006_LTH totaltTotalt Lunds Tekniska Högskola

Demografisk enkät Lund 2006Totalt Lunds Tekniska Högskola Lund - samt per program 
Demografisk enkät Lund 2005_man_kvinnaLunds Tekniska Högskola Lund - fördelning män och kvinnor 
Demografisk enkät Helsingborg 2006Totalt Lunds Tekniska Högskola Helsingborg - samt per program 
Demografisk enkät Helsingborg 2006_man_kvinnaLunds Tekniska Högskola Helsingborg - fördelning män och kvinnor

EWS_Jämförelse 2000-2006_man_kvinnaJämförelse könsfördelning åren 2000 - 2006

EWS sammanställning skolor_rekrytering 2006Sammanställning av skolor vi rekryterat från 2006 - uppdelat per program

 

Demografisk enkät 2005

Demografisk enkät 2005_LTH totaltTotalt Lunds Tekniska Högskola 2005

EWS_Jämförelse 1997-2005Sammanställning av svar från Early Alert-enkäten
      I jämförelse avseende åren 1997 - 2005