lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Grafisk profil

Alla medarbetare bidrar till hur Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitet uppfattas. Det är vårt gemensamma ansvar att följa reglerna i den grafiska profilen.

Därför är det viktigt:

  •  En samlad visuell identitet bidrar till tydlighet, enhetlighet och igenkänning – man ser direkt att något tillhör LTH. Detta ökar också trovärdigheten.
  • Ger ett samlat och professionellt intryck – viktigt när konkurrensen hårdnar om lärare, forskare, studenter och forskningsmedel.
  • En viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke – bidrar till att forma omvärldens bild av universitetet.
  • Dessutom – genomtänkta ramar gör det enklare för dem som ska kommunicera i Lunds Tekniska Högskolas namn – man behöver inte uppfinna hjulet varje gång.

Varumärket Lunds Tekniska Högskola (LTH) använder fakulteten i sin marknadsföring nationellt. Internationellt gäller "Lund University" och ingen särprofilering för LTH i form av logotyp. Den engelska benämningen för LTH skall vara "Faculty of Engineering LTH".

För att tydliggöra LTH som ett varumärke skall det efter avsändare alltid stå LTH till exempel "Faculty of Engineering LTH", "Architecture LTH" osv.

Initialbokstäverna i Lunds Tekniska Högskola ska skrivas i versaler i alla sammanhang, det vill säga även i löpande text för att uppfattas som ett sammanhållet varumärke. Förkortningen LTH kan också skrivas i löpande text.

Klicka på LTHs logotyp ovan för att ladda ner en zip-fil med logotyper. Paketet innehåller logotyper på svenska. På engelska kommunicerar LTH som Lund University, så då är det den logotypen som ska användas.

Det finns tre versioner av logotypen:
- C Sigill med centrerad text under sigillet
- L Sigill med text till höger om sigillet
- V Sigill med vänsterställd text under sigillet

Varje logotypversion finns i fyra olika färgställningar
- CMYK Logotyp i brons och blått för fyrfärgstryck
- PMS Logotyp i brons och blått för tryck i Pantone, där varje färg trycks med en specifik färgblandning
- Svart Logotyp helt i svart
- Vit/negativ Logotyp helt i vitt

Dessa logotyper är i filformatet eps, som lämpar sig väl för tryck. Eps-filer går bara att öppna i programmen Adobe Illustrator eller Photoshop. (Om du vill använda logotypen i ett annat program, t.ex. Word eller Powerpoint, öppna ditt dokument och montera in logotypen som en bild.) Om du vill ändra storleken: glöm inte att hålla inne ctrl+shift (pc) eller cmd+shift (Mac) när du drar i hörnet – då behåller logotypen sina proportioner.

Om du vill använda logotypen digitalt – ladda istället ner logotyperna för digital användning. Dessa är gjorda i filformatet png, som lämpar sig väl för digitala kanaler.