lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Grafisk profil

Alla medarbetare bidrar till hur LTH och Lunds universitet uppfattas. Det är vårt gemensamma ansvar att följa reglerna i den grafiska profilen.

Därför är det viktigt:

  • En samlad visuell identitet bidrar till tydlighet, enhetlighet och igenkänning – man ser direkt att något tillhör LTH. Detta ökar också trovärdigheten.
  • Ger ett samlat och professionellt intryck – viktigt när konkurrensen hårdnar om lärare, forskare, studenter och forskningsmedel.
  • En viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke – bidrar till att forma omvärldens bild av universitetet.
  • Dessutom – genomtänkta ramar gör det enklare för dem som ska kommunicera i LTH:s namn – man behöver inte uppfinna hjulet varje gång.

Varumärket LTH (Lunds Tekniska Högskola) använder fakulteten i sin marknadsföring nationellt. Internationellt gäller "Lund University" och den engelska benämningen för LTH skall vara "Faculty of Engineering LTH".

För att tydliggöra LTH som ett varumärke skall det efter avsändare alltid stå LTH till exempel "Faculty of Engineering LTH", "Architecture LTH" och så vidare.

Ladda ner logotyp

Klicka på LTH:s logotyp ovan för att ladda ner en zip-fil med logotyper. Paketet innehåller logotyper på svenska. 

Download logo

Click on the LTH logo above to download a zip file with logos. The package contains logos in English as well as Swedish.

Sidansvarig: