lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Kommunikation

Avdelningen för kommunikation och samverkan ansvarar för LTH:s övergripande externa och interna kommunikation. Avdelningen driver kommunikationsinsatser och fungerar som stöd och rådgivare till verksamheten.

Vi finns tillgängliga som resurs och bollplank i kommunikationsfrågor för LTH:s ledning och medarbetare. 

Exempel på vad vi kan erbjuda och vad du kan få stöd i:

  • input kring framtagandet av en kommunikationsplan för ett forskningsprojekt
  • förutsättningslöst diskussion av ett ”knivigt” medieärende
  • kanalstrategier för intern och extern kommunikation
  • workshop kring budskap, profilering och mediehantering
  • utformning av informationsmaterial

Kontaktuppgifter

Studentrekrytering

Studentrekrytering handlar om att på olika sätt nå ut och väcka intresse för LTH:s utbildningar hos potentiella studenter. Varje år genomförs en mängd olika aktiviteter och för att både på kort och lång sikt rekrytera studenter. Allt från stora utbildningsmässor till inspirationsdagar på Lunds universitet.

Kontakt: Hanna Nilvall046-222 33 08

Marknadsföring, kampanjer, annons- och trycksaksproduktion

Marknadsföring av våra utbildningar är en viktig del rekryteringen av nya studenter till LTH.

Vi ansvarar för utbildningskatalogen och LTH:s imagebroschyr. Vi hjälper också till att ta fram material som till exempel informationsfoldrar för olika utbildningsprogram. 

Annonsförsäljare kontaktar ofta flera personer inom LTH gällande sina kampanjer. Hänvisa dem till oss om du är osäker på hur du ska hantera deras frågor och erbjudanden.

Kontakt: Johanne Elde, 046-222 37 19

Nyheter och media

Att diskutera och nå ut i media kan ibland behövas för att höja nivån på det offentliga samtalet. Men oftast måste budskapet filas till innan det är mottagligt för landets stressade redaktioner. 

Som LTH-anställd får du gärna kontakta oss du har en bra nyhet eller vill kommunicera med media. Vi diskuterar nyhetsvärdering, skriver pressmeddelanden, redigerar debattartiklar, skickar informationen via de rätta kanalerna, initierar/bistår vid nyhetsseminarier etc. Vi erbjuder även kommunikationsträning, kurser i medierelationer och medieträning.

Kontakt: Kristina Lindgärde, 046-2220769 eller +46709753500. 

Tips och råd på LU:s medarbetarwebb

LTH-nytt

LTH-nytt är LTH:s tidskrift och riktar sig till studenter, medarbetare och andra intresserade. LTH-nytt tar upp stort som smått vid LTH, gör nedslag i forskningens och teknikens värld och söker även upp tidigare studenter i de miljöer där de i dag lever och verkar.

Kontakt: Tiina Meri046-222 70 86

Läs LTH-nytt

Webb

Vi utvecklar och underhåller LTH:s gemensamma sidor och har ett samordningsansvar för LTH:s webbplatser. En viktig del i detta uppdrag är att stödja verksamheten arbetet att utveckla webbplatser, starta konton, att hålla utbildningar och hjälpa till med att skapa användarvänliga webbsidor.

Kontakt: Yens Wahlgren, 046-222 31 49

Mer om webb, typo3 och sociala medier

Forskningskommunikation

Många forskare deltar i olika slags arrangemang med allmänhet och bredare intressegrupper. Kontakta gärna oss om du vill ha råd om hur du bäst kommunicerar din forskning. 

Är du forskare och vill veta hur man skriver "så att folk förstår"? 

Få tips om hur du skriver populärvetenskapligt!

Kontakt: Kristina Lindgärde046-222 07 69 eller +46709753500.

Sidansvarig: