lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Programlicenser

Om du undrar över programvaror på din jobbdator, och den administreras av DDG så hittar du information om detta på följande sida.

LDC administrerar många programvarulicenser och har länkar till andra avtal. Observera att ni där även kan hitta programvaror som får lov att installeras på privat dator, se andra länken:

Datordriftgruppen LTH administrerar licenser för vissa programvaror. Information om dessa finns samlad på en separat webbplats:

Nedan finns även tips på program som studenter kan installera. Många av dessa licenser gäller även för universitetsanställda: