lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Post

Sektionen LU Service förmedlar brev- och paketförsändelserna.

För att kunna skicka ett brev till någon eller veta var du hämtar ett brev som är skickat till dig behöver du veta vilket hämtställe personen eller verksamheten har.

Sektionen LU Service